Co to jest psychoterapia

PSYCHOTERAPIA – to metoda leczenia polegająca na systematycznym, planowanym, intencjonalnym, oddziaływaniu na pacjenta (klienta), przy pomocy metod psychoterapeutycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności terapeuty w ramach specyficznego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu.

 

Psychoterapia jest formą pomocy opartą na relacji dwóch osób - pacjenta i terapeuty. Dzięki relacji terapeutycznej możliwe jest analizowanie świadomych i nieświadomych motywów zachowań, sposobu funkcjonowania, rozumienia czy przeżywania siebie i innych. Psychoterapia pomaga zrozumieć wpływ zdarzeń i relacji z przeszłości na kształtowanie się osobowości, daje możliwość rozpoznawania konfliktów wewnętrznych, uczuć, pragnień - wszystkiego co jest źródłem objawów i cierpienia. Celem psychoterapii jest poprawa stanu psychofizycznego oraz relacji interpersonalnych.