Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin lub terapia rodzin to pomaganie w radzeniu sobie między innymi z:

 

  • trudnościami w relacjach rodzinnych
  • kłopotami wychowawczymi
  • trudnościami związanymi z okresem dojrzewania
  • żałobą, którą przechodzi rodzina

 

Utrzymanie dobrych relacji rodzinnych jest sztuką, która wymaga zaangażowania każdego jej członka. Łączące więzi nie są gwarancją zrozumienia. Konsultacja dla całej rodziny ma na celu odkrycie charakteru okoliczności, które doprowadziły do wizyty u nas. Bardzo często członkowie rodziny zdają sobie sprawę z rodzaju trudności, a nawet ich podłoża.

 

Nie oceniamy i nie osądzamy żadnego z członków rodziny. Wysłuchujemy każdej osoby i gromadzimy w ten sposób dane dotyczące rodziny jako całości oraz poszczególnych jej ogniw. Przyglądamy się temu w jaki sposób rodzina funkcjonuje jako całość i jak zachowania, objawy występujące u jednej osoby wpływają na resztę.

 

Psychoterapia rodzinna może pomóc w zmianie wzorców rodzinnych, zwiększeniu otwartości w komunikacji co oznacza, że wszyscy członkowie mogą w sposób bezpieczny i szczery mówić o tym czego potrzebują jakie mają oczekiwania i co czują. Te i wiele innych zmian prowadzi do lepszej umiejętności rozwiązywania trudności, także poza rodziną, ponieważ zmniejsza się napięcie osobiście przeżywane przez członków rodziny.

 

Spotkanie trwa 80 minut.