Psychoterapia grupowa

„W psychoterapii grupowej […] zmianie zachowania każdego z członków grupy służą zarówno interakcje między terapeutą a uczestnikiem, jak i interakcje między uczestnikami, do których dochodzi w kontekście sytuacji grupowej. Innymi słowy, narzędziem zmiany są w tym przypadku nie tylko konkretne techniki i interwencje stosowane przez kompetentnego terapeutę, lecz również grupa jako taka. Ta cecha psychoterapii grupowej stanowi jej wyjątkowy terapeutyczny potencjał.”

„Psychoterapia grupowa” Vinogradov, Yalom
wyd. Instytut Psychologii Zdrowia

 

Psychoterapia grupowa jest to praca w grupie 8-10 osobowej prowadzonej przez dwóch terapeutów, spotkania odbywają się regularnie w stałym terminie raz w tygodniu w okresie 1 roku. Ta forma pomocy przeznaczona jest dla osób mających problemy w relacjach z innymi. W trakcie terapii grupowej dochodzi do wzmocnienia korzystnych i uświadomienia sobie niekorzystnych sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi, co stanowi podstawę do zmiany i rozwoju.

 

Ludzie którzy doświadczają takiej relacji choćby tylko przez niewielką liczbę godzin, wykazują dogłębne i znaczące zmiany osobowości, postawy i zachowania. Jednostka staje się bardziej zintegrowana i efektywna. Zmienia sposób postrzegania siebie i staje się tym bardziej realistyczna. Rośnie w niej pragnienie bycia. Wyżej siebie ceni, ma większą wiarę w siebie i lepiej potrafi sobą kierować. Lepiej siebie rozumie, staje się bardziej otwarta na własne doświadczenia, zaprzecza mniejszej ich części i mniej ich wypiera. Z większą akceptacją odnosi się do innych ludzi, postrzegając ich jako bardzo podobnych do siebie.

 

W jej zachowaniu pojawiają się podobne zmiany. Osoba taka jest mniej zniechęcona przez stres i łatwiej z niego wychodzi. Staje się bardziej dojrzała – jak postrzegają to jej przyjaciele – w swoich codziennych zachowaniach. Przyjmuje mniej postaw obronnych, łatwiej się przystosowuje i potrafi twórczo radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

 

Psychoterapia grupowa dla dorosłych jest prowadzona pod postacią grupy terapeutyczno-rozwojowej. Terapia odbywa z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego 160 minut.