O nas

anna-jablonska-1x1

"Żyje się tylko raz, ale jeśli zrobisz to właściwie to jeden raz wystarczy"

Charlote Chandler

ANNA JABŁOŃSKA

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz pedagogiem. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę w zakresie wykonywanej pracy. Ukończyłam 2,5 letnie szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Odbyłam również 4 letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz w Zespole Szkół w Jabłonnie. Prowadzę również dyżury w punkcie wsparcia psychologicznego, dla rodzin z problemem alkoholowym i osób znajdujących się w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminie Jabłonna.

W swojej pracy terapeutycznej opieram się głównie na autentycznej i obustronnie akceptowanej relacji pacjenta z terapeutą. Prowadząc z pacjentem dialog terapeutyczny dążę do tego, aby uświadomił sobie swoje emocje i mechanizmy nim kierujące. Dbam przy tym, aby czuł się bezpiecznie i poprawił swoje życie. Pracuję głównie w nurcie psychodynamiczym, jednakże w celu pełniejszego zrozumienia pacjenta wykorzystuję metody i techniki z różnych nurtów psychologii i tak z rodzinami korzystam z wiedzy teorii systemowej, w pracy z dziećmi i młodzieżą opieram się głównie na metodach behawioralno – poznawczych.

Swoją pracę systematycznie superwizuje.

Jeśli masz więcej pytań i chcesz skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu ze mną tel. 501-645-323.

 

marek-jablonski-1x1

"Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli."

Marek Aureliusz

MAREK JABŁOŃSKI

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą,  ukończyłem szkolenie prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w SPZOZ w Lubartowie, Poradni Psychologicznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego gdzie przyjmuję pacjentów na NFZ. W swojej pracy zajmuję się między innymi takimi zaburzeniami jak: depresje, nerwice, lęki, nieśmiałość, zaniżona samoocena, pomagam również w sytuacjach kryzysów życiowych czy żałoby. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej, par oraz w terapii grupowej.

Moja praca stale podlega superwizji u uznanych specjalistów.

Zapraszam do kontaktu tel. 608-048-446.