O nas

anna-jablonska-1x1

"Żyje się tylko raz, ale jeśli zrobisz to właściwie to jeden raz wystarczy"

Charlote Chandler

ANNA JABŁOŃSKA

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz pedagogiem. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę w zakresie wykonywanej pracy. Ukończyłam 2,5 letnie szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Odbyłam również 4 letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie pracuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz w Zespole Szkół w Jabłonnie. Prowadzę również dyżury w punkcie wsparcia psychologicznego, dla rodzin z problemem alkoholowym i osób znajdujących się w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych, przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminie Jabłonna.

W swojej pracy terapeutycznej opieram się głównie na autentycznej i obustronnie akceptowanej relacji pacjenta z terapeutą. Prowadząc z pacjentem dialog terapeutyczny dążę do tego, aby uświadomił sobie swoje emocje i mechanizmy nim kierujące. Dbam przy tym, aby czuł się bezpiecznie i poprawił swoje życie. Pracuję głównie w nurcie psychodynamiczym, jednakże w celu pełniejszego zrozumienia pacjenta wykorzystuję metody i techniki z różnych nurtów psychologii i tak z rodzinami korzystam z wiedzy teorii systemowej, w pracy z dziećmi i młodzieżą opieram się głównie na metodach behawioralno – poznawczych.

Swoją pracę systematycznie superwizuje.

Zapraszam do kontaktu ze mną tel. 501-645-323.

"Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli."

Marek Aureliusz

MAREK JABŁOŃSKI

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą,  ukończyłem szkolenie prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Aktualnie pracuję jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w SPZOZ w Lubartowie, Poradni Psychologicznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego gdzie przyjmuję pacjentów na NFZ. W swojej pracy zajmuję się między innymi takimi zaburzeniami jak: depresje, nerwice, lęki, nieśmiałość, zaniżona samoocena, pomagam również w sytuacjach kryzysów życiowych czy żałoby. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej, par oraz w terapii grupowej.

Moja praca stale podlega superwizji u uznanych specjalistów.

Zapraszam do kontaktu tel. 608-048-446.

AGNIESZKA BRZOZOWSKA

Jestem absolwentką psychologii na UMCS. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach polepszających warsztat psychologiczny, m.in. edukacja seksualna, wsparcie psychologiczne osób o różnej orientacji seksualnej, niedyrektywne metody pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualnie jestem uczestniczką 4,5 letniego szkolenia psychoterapii w nurcie integratywnym, organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum. Kurs ten jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par. Zajmuję się między innymi zaburzeniami afektywnymi, nerwicami, zaburzeniami osobowości, DDA oraz traumami. W obszarze moich zainteresowań leżą także problemy natury seksualnej. W pracy terapeutycznej najbliższe jest mi podejście psychodynamiczne, jednak integruję elementy innych nurtów, dostosowuję metody pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Posiadam także doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi.

ANNA SZYMAŃSKA

Jestem magistrem psychologii (KUL), psychoterapeutką w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, doktorantką w Instytucie Psychologii KUL. Zajmuję się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną młodzieży i osób dorosłych. Mam doświadczenie w pracy m. in. z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, osobowościowymi, depresyjnymi, z osobami w kryzysach życiowych.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Współpracuję z Poradnią Zdrowia KUL i Szkołą Podstawową Paderewski w Lublinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.